Category Archives: samfunn

EU ødelegger for barna

Under er et innlegg jeg sendte til Avisa Nordland.

Jeg er nå hjemme hos familien for sommeren og har lagt merke til én spesiell ting som jeg irriterer meg over. Veldig. Som barn var det alltid moro å besøke flere av lekeplassene her i Skivika, sitte i en desse («huske»), eller bare leke i noen av stativene.

Nå er samtlige lekeplasskonstruksjoner fjernet. Skliene, og selv de uskyldige «humpene» er fjernet. Lekeplassene er ikke annet enn groplasser for ugress.

Og hvem er det som er ansvarlig for dette? Først og fremst kan vi takke EU for at lekeplassene er strippet for moro. Det er Den Europeiske Standardiseringskomité som har kommet med nye sikkerhetsstandarder for lekeplasser rundt om i landet. Selv om Norge ikke er medlem av EU, velger politikerne å adlyde så godt som alle nye EU-direktiver, med den uheldige følge at Norges barn blir fratatt utelekeplassen.

Ikke rart de bruker all tiden sin foran dataskjermen!

Forøvrig er det ikke lenge siden EU tillot bøyde agurker på markedet. For de av dere som ønsker frihet fra reguleringer og politikermakt, hold dere for all del unna EU!

Da mennesket skapte verden

Jeg har akkurat fullført boken “Da mennesket skapte verden” av Johan Norberg. Boken forteller nettopp dét – hvordan mennesket har skapt den verden vi lever i dag. Den beste verden noe mennesket noensinne har levd i. For bare noen hundre år siden døde mennesker av sykdommer vi i dag regner som trivielle, epidemier utraderte landsbyer, og man var heldig om man ble eldre enn 30 år. (og ja – jeg snakker om Skandinavia!) . Takket være den frie tanke og enkeltmenneskers ideer og at disse kunne settes ut i live (viktig!), har vi klart å skaffe oss den levestandarden vi har i dag. Et vanlig menneske i Vesten i dag, lever bedre enn kongene gjorde for bare noen hundre år siden. De kunne bare drømme om rennende vann, oppvarmede rom, bedøvelse, matutvalget på Meny,…

For de som er kritiske, passer boken til dem også; alle faktapåstander i boken er referert til fra seriøse kilder: og bare kildenhenvisningen er på 35 sider.

Boken begynner med å forklare hvor mye verre folk flest levde før industrialiseringen. Så forklares det at ingen gruppe mennesker vil tape på friere økonomi og mindre statlig kontroll. Han forteller oss så om skaperne – de som har gitt oss all denne teknologien og bekvemmelighetene som vi burde være så takknemlige for – og hvorfor vi må la dem være i fred. La dem forske fritt, skape fritt, og være entreprenører – og tjene på det. Så forteller han om kontrollørene (hans ord på det en “normal” liberalist ville kalle en sosialist) som er misunnelig på skaperne fordi de gjør det bedre enn dem, fordi de skaper forandring og usikkerhet, og hvorfor vi ikke må la kontrollørene få makt over oss.

Boken avsluttes med et kapittel om lykke. Jo friere et samfunn er, jo lykkeligere er det. Dessuten: i et fritt samfunn kan man velge å leve som i et ufritt samfunn. I et ufritt samfunn kan man ikke velge å leve som i et fritt samfunn. Til høyre er et bilde som viser hvordan lykke er fordelt i verden. Det går klart fram at de vestlige, mer frie økonomiene generelt sett er mer lykkelige.

Boken anbefales. Ethvert ærlig menneske vil etter å ha lest boken skjønt at frihandel er positivt for alle, og at man må sloss mot reguleringer med fingrer og tær.