“River Out of Eden” – Richard Dawkins

Siden jeg har fått for vane å skrive om alle bøkene jeg leser, nevner jeg raskt nå at jeg nettopp har fullført “River Out of Eden” av Richard Dawkins. Fritt oversatt fra baksiden av boken:

[…] Dawkins gir en levende […] framstilling av evolusjon. Han bruker metaforen om en elv som en strøm av informasjon ved hjelp av DNA til å argumentere for at arter oppstår gradvis, ved evolusjon, heller enn å bli skapt av Gud.

Som alle bøkene jeg har lest av Dawkins, er denne både interessant, morsom og velskrevet. Interessant, fordi den forteller om alle de pussige og spesielle måtene levende liv har tilpasset seg og hvordan det prøver å overleve. Han forklarer hvordan en del av verden fungerer, og det er slikt jeg liker å lese.

Når det er sagt, må det sies at jeg oppfatter boken som litt lite original. De to andre bøkene jeg har lest av ham (“The God Delusion” og “The Greatest Show on Earth”) hadde begge et hovedbudskap, og var jevnt over bedre skrevet. Riktignok er de nevnte bøkene nyere. Det er egentlig kun første kapittel i boken som har noe med tittelen å gjøre. Resten er en leksjon i evolusjon, og forskjellige mekanismer bak dette.

Uansett – er man interessert i biologi, er dette interessant lesning.

Leave a Reply