Anonymitet

Dette innlegget ble sendt til Avisa Nordland den 9. august 2011.

“Anonymitet

Dag O. Johansen skriver i AN den 9. august at avisene burde nekte anonyme skribenter adgang til debattplassene. Etter Utøya-tragedien har det kommet på moten å legge skylden på anonyme nettdebattanter – anonymitet skal visstnok gjøre det enklere å være åpent rasistisk.

Dette er en skummel tankegang. Problemet – altså menneskene med fordommer – forsvinner ikke. Når de ikke tidligere postet under fullt navn, hvorfor vil de nå gjøre det? Man vil sikkert bli kvitt fremmedfiendtlige ytringer fra aviser og andre debattfora med en slik politikk, men det er ingen grunn til å tro at grumset slutter å eksistere. Tvert om – da blir gærninger tvunget til å leve i sin egen boble uten å få verbal motstand fra fornuftige mennesker.

Man sloss ikke rasisme og fremmedfiendtlighet med utestenging, men med fornuftig og rasjonell debatt.”

2 thoughts on “Anonymitet”

  1. Joda, dette er nok i og for seg, hvertfall delvis riktig. Ulempen er bare at ekstrem nasjonalisme ikke er en rasjonell ideologi, i likhet med andre ekstreme ideologier. Det er ideologier som appellerer til følelser og romanitisisme. Ofte virker det fåfengt å diskutere med nasjonalister, kommunister, islamister, and the likes of it, rett og slett fordi en må stikke hull på fantasiboblene først. I de moderne sofa-ekstremistenes tilfelle er disse boblene ofte nasjonen som reelt eksisterende i annen en relativ og analytisk forstand, og faktisk at middelaldersamfunn er bra, eller at økonomien kan fungere i en hermetikkboks. Samtidig er passiviteten som motstandsfolk møter ekstremistene med noe som går igjen i historien. Også i 1930-årene (ai, jeg tar den forbudte sammenligning) resignerte nærmest antinazistene, på grunn av at det virket umulig å diskutere mot den form for irrasjonalitet, men selvfølgelig også av frykt. Hovedproblemet med nettdebattene er imidlertid at middelaldrende sofa-ekstremister sprer sine konspirasjonsteorier, og unge, naive mennesker kan finne på å tro på dem, da anti-ekstremister ofte ikke gidder diskutere på disse nettdebattene, nettopp da de finner det hensiktsløst. Ulempen er da nettopp at disse nettdebattene kan fungere som rekrutteringssted for ekstremisme.

    En beslektet sak, som ikke direkte gjelder det du skriver, er at mange ser ut til å mene at bare ekstremistene får nok plattformer å ytre seg på, skal de roe seg ned. Dette er åpenbart like mye en ideologisert virkelighetsforvrengning som noe annet. Det er ikke så langt fra den åpenbart gale, vestlige, psykologiske ideen om at et frustrert menneske kan bli friskt ved å få ut frustrasjonen sin. Gi ham en punching bag, så skal alt bli bra. Dette er galt. Gjennom dette øver han inn mer aggresjon. Slik kan også debatt fungere, spesielt om syke meninger får stå uimotsagt, og får gjentas gang på gang.

    Det er et større problem at “fornuftige mennesker” nærmest ikke har ytret seg på disse debattene, enn at stakkars ekstremister ikke får ytre seg.

    1. Formålet med rasjonell argumentasjon mot fremmedfiendtlige og andre gærninger er ikke nødvendigvis å stikke hull på deres bobler, men å argumentere mot dem slik at andre mennesker kan se hullene i argumentasjonen deres.

      F.eks er en typisk kommentar dette: “alle voldtekstmenn er innvandrere!!! få dem ut!”. Det er en viss sannhet i påstanden, men konklusjonen er typisk. Her må rasjonelle mennesker gripe inn og poengtere at den motsatte implikasjonen ikke gjelder. De aller fleste innvandrere er lovlydige og arbeidende mennesker som har flyktet fra en ofte grusom tilværelse i håp om et bedre liv her.

Leave a Reply