Norske reguleringer: Tollmurer

I de siste dagene har jeg forsøkt å lage en liste over norske reguleringer og forbud. Om jeg er flink nok, vil dette resultere i en serie bloggposter hvor jeg utdyper og kritiserer noe om disse. Første post handler om toll og importrestriksjoner.

Norge er absolutt ikke det eneste landet som har omfattende tollregler – de fleste land i verden regulerer og hindrer handel med omverden i forskjellig grad. Norge og EU er kjent for høye tollsatser på import av landbruksvarer – dette for å “beskytte” eget landbruk. Vi har en sterk landbrukslobby som jobber for å overleve, naturlig nok, ved å få staten til å gjøre det vanskeligere for utenlandske konkurrenter. Skal du importere lammekjøtt, for eksempel, er tollavgiften på over 25 kr per kilo. Dette gir norske produsenter et enormt konkurransefortrinn.

Men slike importavgifter er ikke bra: Ja, norsk landbruk selger mer, men utenlandsk landbruk gjør ikke det. Ta et eksempel: Produsent A befinner seg i Norge, og produsent B i utlandet. Om de begge produserer like godt kjøtt like effektivt, har det ikke noe å si hvem vi velger å handle fra, men på grunn av importavgifter velger vi å handle fra produsent A.  Dette er først og fremst urettferdig overfor B: produsent A belønnes fordi han er norsk! Aner jeg nasjonalisme? La oss nå si at produsent B er noe mer effektiv enn produsent A. Siden tollavgiften er så høy, vil man likevel velge å kjøpe produsent As kjøtt. Hva er konsekvensen? Jo, arbeidskraft som ikke er effektiv får overleve, mens den effektive produsenten ikke får selge. Dermed blir ressurser (les: dine penger!) brukt på å holde en ineffektiv produsent i live. Kun fordi han er norsk! Aner jeg nasjonalisme?

Dermed ser vi at importavgifter oppfordrer til dårlig ressursbruk, og gjør oss alle fattigere. Du får dyrere kjøtt fordi den ineffektive produsent A har politikerbestemte fordeler overfor effektive produsent B.

Og hva er begrunnelsen? “Beholde norsk landbruk”, “skape arbeidsplasser”, og så videre.  Men er det ikke bedre om disse bøndene jobbet med ekte verdiskapning i stedet for å sløse ressurser ved å prøve å dyrke mat i kalde, regntunge Norge?  Det er nok av jobber som trenges: sykepleiere, ingeniører, søppeltømmere… Hvilken nasjonalromantiker med samvittigheten på rett plass kan stå passivt og se på at vi sløser norske ressurser på grunn av importregler?

Dessverre er importavgifter noe den enkelte innbygger ikke merker på kroppen, annet enn ved høyere priser enn det vi kunne hatt. Man merker ikke det man ikke har. Noe man merker derimot, er reglene som rammer enkeltpersoner. Du har for eksempel kun lov å ta med inntil 3 liter vin tollfritt inn i Norge.  Du kan ta med inntil 27 liter vin, men da må du betale 55 kroner ekstra i tollavgift per flaske. Du kan kun ta med deg 200 sigaretter, og tar du med deg mer enn dette, må du betale 270 kr i avgifter pr 100 stk. Tar du med mer enn 400 sigaretter har du brutt norsk lov.

De fleste varer du som privatperson kjøper fra utlandet er tollfrie, men handler du for eksempel gardiner må du betale toll på disse. Sitat toll.no:

“[…] men kjøper du klær, tekstiler eller næringsmidler, for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner og lignende, må du som regel betale toll.”

Disse avgiftene hindrer effektiv ressursbruk fordi norskproduserte produkter favoriseres. Konsekvensene er at varene blir dyrere enn de trenger å være, og at du sitter igjen med mindre penger.

Et tragisk eksempel på effektene av importavgifter er Afrikas fattigdom. EU har enorme avgifter på import av landbruksprodukter, noe som effektivt gjør at Afrika ikke har mulighet til å selge korn til Europa (roser derimot, som ikke produseres i Europa, får de lov til å selge). Hadde afrikanske bønder hatt mulighet til å konkurrere på like vilkår som europeiske bønder, ville ineffektive europeiske bønder blitt utkonkurrert – og resultatet ville vært at vi brukte ressursene mer effektivt. Det vil si mindre sløsing av ressurser.

Vi har frihandel mellom Oslo og Bergen? Hvorfor ikke tillate frihandel mellom Oslo og Bangkok? 

3 thoughts on “Norske reguleringer: Tollmurer”

 1. Norske bønder er absolutt effektive, og jeg forstår godt tankene bak det, men vi har flere argumenter for å beholde det norske jordbruket:
  a) Selvforsyning.
  Ved å beholde jordbruket blir vi mer selvforsynte, som er positivt, dersom verdensmarkedet skal rase sammen, da blir vi mindre påvirket av forandringene.

  b) Miljø
  Om vi skulle ha importert all mat fra (eks) Afrika, ville det gitt enorme miljøutslipp. Det hadde vært positivt for Afrikas utvikling, men samtidig må vi tenke på miljø og egne interesser.

  Jeg er stort sett enig med dine synspunkt, men ville bare prøve å balansere bildet litt.

  1. a) Det er riktig at vi blir mer selvforsynte – men du glemmer/vil ikke se den andre siden av saken. For hver time en bonde i dag jobber, koster det samfunnet èn time med produktivt arbeid som ikke ble utført. Det er som om en lærer skulle brukt tiden sin på å klippe gress med saks i stedet for å spre kunnskap – det er et tap for samfunnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *