Kunnskapsløst om Ayn Rand

Ayn RandJonas Bals har på nettstedet Vepsen.org skrevet en artikkel hvor han påpeker at en av forfatterne som var nevnt i Anders Behring Breiviks manifest var Ayn Rand. Videre prøver han å framstille Ayn Rand som en ond forfatter og filosof. Enten misforstår han Ayn Rands filosofi, eller så prøver han bevisst å sverte denne.

Bals skriver:

[…] Hans såkalte «manifest» og forsvarstalen i retten tyder på at han leser mye i sin ensomhet, og at han lar seg påvirke av det han leser.

Jaså? Lar han seg påvirke av det han leser. Overraskende. Og leser han i ensomhet? Er det galt?

Bals går videre, og siterer en amerikansk journalists kritikk av “Kildens Utspring”. Han skriver:

Rands bøker er dypt anti-demokratiske, elitære og amoralske.

Det er riktig at Ayn Rand ikke var noen fan av demokratiet slik mange kjenner det i dag: som et flertallsstyre. Om flertallet i dag ønsker å forby homofili, er det ikke noe problem – vi har jo demokrati. Om flertallet ønsker å sterilisere svarte mennesker, er det ikke noe problem – vi har jo demokrati. Ayn Rand var imot denne formen for demokrati, altså flertallsstyre. Hun mente at statens eneste oppgave var å beskytte innbyggerne mot overgrep og ikke noe mer.

Hva Bals mener med “elitær” er vanskelig å forstå. At bøkene er amoralske er så langt fra sannheten som det går an å komme. Et godt menneske er i Ayn Rands filosofi et hardarbeidende, rasjonelt og produktivt menneske. Det skal ikke leve for andre, men for seg selv (merk: “for seg selv” i betydningen “for sine interesser”). Bøkene forfekter riktignok ikke den moralen som er vanlig i dagens samfunn, men dette gjør dem ikke amoralske – Ayn Rand har absolutt et moralsk budskap, det er bare ikke det moralske budskapet du er vant til å høre.

Bals skriver videre:

[…] hun bygget en hel kvasifilosofi, «objektivismen», på en rå form for egoisme eller «radikal kapitalisme».

Her gjør Bals noe veldig mange Rand-kritikere gjør. Han kaller hennes filosofi for en “kvasifilosofi”,  og nekter dermed for at Rand kan kalles for en filosof. Dette er en vanlig hersketeknikk. Du er uenig med en person, og så gjør du denne personen useriøs ved å frata denne tittelen. Dictionary.coms definisjon av filosof er “a person who offers views or theories on profound questions in ethics, metaphysics, logic, and other related fields.” I følge alle vanlige ordbokdefinisjoner er Ayn Rand en filosof.

Bals skriver:

Rand politiserte narsissisme og stormannsgalskap, og kombinerte dyrkingen av superindivider som trosser massene ved hjelp av sin egen vilje med en ekstrem form for økonomisk liberalisme og voldsom anti-sosialisme.

Nei, nei, nei. Narsissisme er en ekstrem form for selvopptatthet. Selvopptatthet er ikke det samme som egoisme, eller det å handle i egeninteresse. En narsissist er oppmerksomhetssyk, en egoist (i Rands betydning av ordet) bryr seg ikke om hva andre mener.

Hva Bals mener med “superindivider” er vanskelig å si. Tydeligvis er det noe negativt. Han beskriver Rands politiske filosofi som “anti-sosialisme”. Dette er feil. Det er som å beskrive homofile som “anti-heterofile” eller Apple som “anti-Microsoft”. Ayn Rands liberalisme, laissez-faire, er egentlig ikke mer enn et politisk system hvor staten som institusjon kun består av politi, rettsvesen og forsvar – alt “det andre” er ikke statlige oppgaver i følge Rand.

Bals skriver:

[…] Whittaker Chambers, som i sin anmeldelse i det konservative tiddskriftet National Review skrev: «From almost any page of Atlas Shrugged, a voice can be heard, from painful necessity, commanding: ‘To a gas chamber – go!’» (sitert i Weiss s. 6).

Dette begynner å bli komisk. Jeg kan ikke tenke annet enn at kun en person som ikke klarer å se for seg et samfunn uten stor stat, kan ilegge slike meninger i Ayn Rands bøker. Hun avskydde alle former for kollektivisme, det å dra alle under èn kam. Hun mente hvert menneske selv måtte bevise hva de var gode for. Hvordan dette kan minne om gasskammer er uforståelig.

Videre:

For den som har fulgt terroristens forklaring i retten, og lest hans såkalte manifest, er det ikke vanskelig å finne paralleller. Terroristens ubegrensede egenkjærlighet, hans amoralske univers, kvasifilosofiske monologer og ikke minst hans apokalyptiske fremtidsscenarioer er alt sammen tankegods han må ha funnet en bekreftelse på og begrunnelse for i Rands romaner. Terroristen er fascist, ikke «objektivist». Men overgangene mellom de to er flere enn man ved første øyeblikk kanskje skulle tro.

Dette er et typisk eksempel på “hitling“, eller argumentets moderne for “ad Breivik“. Det er riktig at Breivik har lest Ayn Rand – men det har millioner av andre mennesker også gjort. Jimmy Wales, grunnleggeren av Wikipedia, er stor fan av Ayn Rand. Gjør dette ham til en ond person? (han beskriver seg sågar som en objektivist).

Bals går videre og nevner et par objektivister som er uttalte islamfiendtlige. Hva så? Dette er enkeltpersoner og enkeltmeninger. Hvordan dette kan svekke hele Ayn Rands forfatterskap er vanskelig å si.

Kritikk av Ayn Rand er greit. Men da må man også holde seg til fakta og holde seg unna hersketeknikker.

2 thoughts on “Kunnskapsløst om Ayn Rand”

 1. Flott motsvar til denne vepsen som bare lirer av seg oppgulp. Jeg tviler på at denne vepsen i det hele tatt har lest boka..

 2. Det er vel ingenting som er så mye sosialistisk dogme, som det å “være produktiv” som noe fantastisk.
  Hvem er vi “produktive” for? Vi lever i et pengesystem (det eneste staten kan bruke for å via økonomisk vekst besitte makt og tette igjen huller i modellen sin midlertidig).

  Det sier seg selv at vår produktivitet ikke er for oss selv, men for statens idealer. Kan dog staten (som i et avkapitalisert system a la Venusprosjektet) faktisk tilbakeføre noe til borgeren for ens innsats, så vil det være langt mer interessant å være “produktiv”.

  Akkurat som at statsbyråkratiets makt og skatteregimer er en usosial hemmelse og beskatning av folks utvikling og dagligliv, er også penger i seg selv selvsagt en slik hemmende beskatning på mulig ressursomsetningseffektivitet.

  Ayn Rand vokste opp i annen tid. Hadde hun vokst opp i dag hadde vi ikke visst hva hun hadde trodd på. I hennes tid var det en generelt ekstrem tid, med stort sett bare bisarre ideologier som sosialisme, fascisme og primærindustriell kapitalisme som dominerende. Føydalsamfunnet hadde kommet til sitt maksimum, og verdens totalitære krefter fikk herje fritt. Det er vel heller ingen hemmelighet at amatøren Keynes ga ut sitt hovedverk i 1936, en tid det passer godt i, mens det dessverre fremdeles er pensum på universitetet og høyskolen.

  Hun opplevde også at folket sitt jødene ble massakrert i Tyskland og i Sovjet forvist til Sibir (årsaken til den jødisk-autonome republikken i Asia, hvor Putins foreldre har bodd).
  Sinnet mot alt rundt seg ble nok sterkere av den grunn.

  Likevel var hun kritisk til den sosialistiske offermentaliteten som kaksekapitalistene bygger på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *