TV2s partitest: begrunnelser

Jeg tok nettopp TV2s partitest, og siden det er kjedelig å ta tester alene på hybelen, passer det seg å dele den med resten av verdensveven. Jeg går gjennom hvert spørsmål, og forteller hva jeg svarte, og hvorfor jeg svarte slik jeg gjorde.

Skalaen er slik: “Helt uenig“, “Litt uenig“, “Nøytral“, “Litt enig“, og “Helt enig“.

 1. Det er viktig for meg at Norge får en ny regjering etter stortingsvalget

  • SVAR: Litt enig
  • BEGRUNNELSE: Åpenbart, er det ikke? Som nordmenn flest er jeg keen på forandring, og jeg tror generelt mer høyreorienterte partier vil gjøre det bedre. Vi får se!
 2. Jeg mener at Norge bør bli republikk og at kongedømmet bør avskaffes
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Et arvbart privilegiesystem burde høre fortiden til. Selv om Norges kongelige er eksemplarisk hyggelige mennesker, minner systemet om en tid da en liten gruppe enkeltpersoner hadde uproporsjonalt mye makt.For ikke å snakke om at uskyldige mennesker skal måtte betale skatt for at Sonja skal kjøpe kunst og Mette-Marit kjoler.
 3. Staten bør kunne tvinge kommuner til å slå seg sammen
  • SVAR: Nøytral
  • BEGRUNNELSE: Dette kan jeg for lite om. Generelt er jeg for et system hvor enkeltpersonen får bestemme mest mulig selv, og et system hvor man bruker ressursene effektivt. Jeg kan se økonomiske fordeler både ved store og små kommuner, så jeg vet ikke hva som er best.
 4. Det bør bli forbudt med oppdrett av pelsdyr
  • SVAR: Litt uenig
  • BEGRUNNELSE: Jeg er generelt imot forbud. Argumentasjonen mot oppdrett av pelsdyr går som regel på dyrs velferd, og at oppdrettsnæringen har en historie på å ikke behandle dyrene spesielt godt før de kler av dem pelsen. Siden vi lever i et samfunn som (stort sett) godtar tettpakkede kyllinger, slakt av griser, kyr, hest, elg og fisk – virker det som om det ikke er mord på dyr som er problemet. Snarere er problemet mishandlingen av dyrene, og dette er et problem som kan løses ved strengere og oftere (uanmeldte) kontroller.
 5. Skatten på formue bør fjernes
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Jeg er generelt imot dobbel beskatning. Når personen har skattet på inntekten han brukte for å skaffe seg formuen, virker det unødvendig å skatte ham atter en gang. På den andre siden, om vi vil beholde statlige utgiftsnivå, vil nødvendigvis fjerning av formueskatten føre til en økning av andre skatter – skatter som vil ramme fattigere folk enn dem som har formue. Alternativene er klare: enten fjerne formueskatten og minke den offentlige velferden, eller fjerne formueskatten og øke andre skatter.
 6. Det bør bli lov å kjøpe vin og sterkøl i butikken
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Jeg er generelt imot forbud. Så lenge begrunnelsen for forbud mot sterke alkoholholdige drikker i butikk er å svak, ser jeg ingen grunn til ikke å tillate salg av dette i butikk.
 7. Norge bør si opp EØS-avtalen, selv om vi ikke blir med i EU.
  • SVAR: Nøytral
  • BEGRUNNELSE: Dette kan jeg for lite om. EØS-avtalen har åpenbart mange økonomiske fordeler, men man ser også mange negative effekter av det nære EU-samarbeidet: snus er i ferd med å forbys over hele Europa, norske lekeplasser demonteres på grunn av altfor strenge EU-regler (barn skal nektes opplevelsen å få skrubbsår!). I tillegg, når man er med i EU, sanksjonerer en det å være med i verdens største handelsbarriere – vi holder effektivt Afrika nede i gjørma med høye tollmurer og importrestriksjoner. På den annen side: jeg antar EØS/EU er bra for handel innad i Europa. (selv om det virker unødvendig å ha en enorm organisasjon for dette, når man kunne gjort det så enkelt å bare bli enig om “frihandel mellom europeiske stater”)
 8. NRK bør fortsatt være finansiert med lisens
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Slik lisensordningen er i dag, er den grovt urettferdig. Alle som eier “TV, DVD/video m/tuner, satellittmottaker, dekoder, PC med TV-kort/tuner og lignende” må årlig betale 2680 kroner 56 øre til NRK. Personer som aldri ser på NRK, som bare eier TV for å se på DVD-filmer, må betale penger til statskanalen. Riktignok er statskanalen en veldig bra kanal, antakelig den beste TV-kanalen vi har i landet, men noe annet burde vi ikke forvente. Inntektene til NRK i 2012 bikket over 5 milliarder kroner. Til sammenligning tjente TV2 litt over 3 milliarder samme år.
 9. Det bør fortsatt være avgift på arv
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Samme som på spørsmål 5. Arveskatt er en form for dobbel beskatning. (på den annen side: når personen er død, har jo ikke ens verdslige verdier noen betydning – så hvorfor kan ikke staten bruke disse??)
 10. Staten bør fortsatt eie alle aksjene i NSB
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Ikke bare burde NSB privatiseres, de burde konkurranseutsettes. Det burde være fritt fram å starte togselskap.
 11. Kontantstøtten til småbarnsforeldre bør avvikles
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: For å rettferdiggjøre en pengebruk finanisert av mannen i gata, bør en ha tungtveiende argumenter. Kontantstøtten utgjør circa 850 kroner per skattebetalende nordmann, og en kan spørre seg om ikke disse pengene hadde gjort bedre nytte i lommene til den originale eieren (totalt koster kontantstøtten 3.2 milliarder kroner årlig, men tallet er synkende på grunn av utbygging av barnehageplasser).
 12. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen bør vernes for alltid
  • SVAR: Nøytral
  • BEGRUNNELSE: Dette kan jeg for lite om. Jeg har ikke satt meg inn i miljøspørsmålene om oljeutbyggingen, og jeg har heller ingen anelse om hvor mye dette vil påvirke norsk økonomi. På den annen side har jeg stor tro på at norsk oljeteknologi er såpass sikker og moden at en utbygging vil medføre svært liten risiko.
 13. Norge bør melde seg ut av NATO
  • SVAR: Litt uenig
  • BEGRUNNELSE: Jeg kan lite om dette (derfor “litt”), men jeg kan ikke se noen god grunn. Begrunnelsen er noe konservativ, i god Høyre-ånd: hvorfor forandre noe som ser ut til å fungere helt greit?
 14. Tempoet i utvinning av olje og gass bør halveres innen 2020
  • SVAR: Litt uenig
  • BEGRUNNELSE: For meg virker det nesten som om påstanden er synonym med “norsk levestandard bør halveres innen 2020”. Jeg har ingen interesse i å senke levestandarden, og jeg ser heller ingen gode grunner for å minke oljeutvinningen. Olja skal uansett opp.
 15. Aktiv dødshjelp bør bli tillatt
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Folk bør bestemme over egne liv – dette innebærer også at de må få bestemme når og hvordan egne liv avsluttes.
 16. Avgiftene på alkohol bør bli vesentlig høyere enn i dag
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Jeg tror alkoholprisene i liten grad bestemmer drikkekulturen. Det er godt mulig høye alkoholpriser fører til et større ulovlig marked med farligere produkter (metanol!). (Dessuten er det ikke en statlig oppgave å oppdra befolkningen)
 17. Butikkene bør ha åpent når de selv ønsker det
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Vi skal ikke lenger holde hviledagen hellig! Butikkeiere burde bestemme selv når de anser det som lønnsomt å holde butikken åpen. Om det er lønnsomt å ha nattåpent eller søndagsåpent, betyr det at det er etterspørsel – altså at det er mange som har lyst å handle på disse tidspunktene. Hvorfor skal jeg nektes å gjøre handlerunden på en søndag?
 18. Det offentlige bør i større grad kjøpe helsetjenester fra private aktører
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Jeg mener egentlig at det offentlige ikke burde drive med helsetjenester. Det offentlige burde kun drive med det de er gode på – nemlig å drive inn penger (og politi og rettsvesen og sånn). Men om det er mer lønnsomt å kjøpe tjenester fra profesjonelle enn å gjøre det selv, så gjør det da.
 19. Jeg vil åpne for generell bevæpning av politiet
  • SVAR: Nøytral
  • BEGRUNNELSE: Dette kan jeg for lite om. Det er fordeler med begge alternativer. Om politiet klarer å gjøre jobben sin uten våpen, er det liten grunn til å gi dem våpen. Men om de gjør en dårligere jobb fordi de mangler våpen, burde de få mer tilgang på det.
 20. Det bør bli tillatt med eggdonasjon
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Å forby eggdonasjon er å hindre kvinner i å bestemme over egen kropp.
 21. Rentefradraget for boliglån bør reduseres eller fjernes
  • SVAR: Litt enig
  • BEGRUNNELSE: Å gi rentefradrag på boliglån er negativt av to grunner. 1) Det er en vridning av markedet, og fører til unaturlig mange kjøpte boliger. 2) Det er en bonus til de som er rike nok til å kjøpe boliger – og det er disse som minst trenger et rentefradrag.
 22. Det bør bli lettere å ansette arbeidstagere midlertidig
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: En bedre flyt i arbeidsmarkedet fører til at det blir lettere å få seg jobb (en midlertidig dog!), og at det blir lettere å kvitte seg med dårligere arbeidstakere. Dette fører til økt lønnsomhet, lavere arbeidsledighet, og bedre velferd.
 23. Overføringene til landbruket bør økes
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: En industri som trenger enorme statlige overføringer for å overleve fortjener ikke livets rett. Erfaringer fra New Zealand viser at å stoppe statlige subsidier ikke nødvendigvis betyr slutt for landbruket.
 24. Det bør bli forbudt å tigge
  • SVAR: Litt uenig
  • BEGRUNNELSE: Selv om tigging er svært plagsomt og en lite respektabel måte å tjene penger på, tror jeg ikke forbud er løsningen. Tigging eksisterer fordi det er et marked for tigging – det er en demokratisk valgt beslutning, hvor stemmeseddelen er våre lommebøker. Vi får kun slutt på tiggingen om vi bestemmer oss for at tigging er uakseptabelt.
 25. Norge bør bruke en større andel av statsbudsjettet på bistand til fattige
  • SVAR: Nøytral
  • BEGRUNNELSE: Jeg vet ikke hvor godt statlig u-hjelp faktisk hjelper.
 26. Det bør innføres en rushtidsavgift for å kjøre bil i alle storbyer
  • SVAR: Litt enig
  • BEGRUNNELSE: Rushtidavgift er en god avgift i den betydning at den rammer de som bruker veien, og ingen andre. Avgifter og kostnader bør generelt forbrukeren. Jeg er dessuten veldig glad i frisk luft og byer.
 27. Datalagringsdirektivet bør ikke være en del av norsk lov
  • SVAR: Litt uenig
  • BEGRUNNELSE: Jeg har satt meg lite inn i dette, men generelt er udiskriminert overvåking en dårlig idé. Etterforskningsmyndigheter bør ha muligheter til å overvåke risikopersoner, men datalagringsdirektivet er et tiltak som rammer alle.
 28. All inntekt over 1,5 millioner bør ha 100 prosent skatt
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Dette er galskap. For det første er dette konfiskering av lovlig opptjente verdier. For det andre vil det føre til masse uproduktiv virksomhet: folk vil ansette egne skatteadvokater for å finne smutthull, og masse energi vil bli brukt på lovlige finurligheter  i stedet for ekte produktiv virksomhet. Mange vil velge å flagge ut. Andre vil velge å la være å tjene så mye – med den konsekvens at produktiv virksomhet ikke finner sted. Resultatet vil bli et netto tap for staten.
 29. Alle som har barn under 18 år bør få barnetrygd, uavhengig av inntekt
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Hva var det med all denne forskjellsbehandlingen på folk som har barn?
 30. Private bør få bygge, drive og vedlikeholde veier
  • SVAR: Helt enig
  • BEGRUNNELSE: Hvorfor ha monopol på veibygging? Så lenge private veibyggere kan samarbeide med offentlige, er dette en selvfølge.
 31. Elever bør få undervisning i sidemål allerede på barneskolen
  • SVAR: Helt uenig
  • BEGRUNNELSE: Hvorfor komplisere ting? La heller barna lære ting de får bruk for: lesing, skriving, matematikk og samfunnsfag. Begynn heller tidligere med fremmedspråk. Man kan for eksempel begynne i tredjeklasse med tysk/fransk.
 32. Norge bør opprette lukkede asylmottak
  • SVAR: Nøytral.
  • BEGRUNNELSE: Dette kan jeg ingenting om.
 33. Velgerne bør få mer innflytelse på hvilke personer som blir valgt til Storting og kommunestyrer
  • SVAR: Litt enig
  • BEGRUNNELSE: Generelt er jeg for mer demokrati.

Resultatet ble som følger:

 1. Fremskrittspartiet
 2. Høyre
 3. Venstre

Og minst enig med SV. Dette betyr ikke nødvendigvis at jeg kommer til å stemme FrP, selvsagt.

3 thoughts on “TV2s partitest: begrunnelser”

 1. Det følger ikke at arveavgift er dobbel beskatning, i og med at den som mottar arv ikke har betalt skatt på den inntekten tidligere. Det blir litt som å si at hvis du tjener penger og betaler skatt på dem, og dernest hyrer noen og de betaler skatt av lønnen sin, er det dobbel beskatning fordi du allerede har betalt skatt.

 2. Punkt 7: Du fikk kanskje ikke med deg at et barn nylig ble kvalt av en snor fra en ryggsekk. Motstand mot fornuftige lover for en lekeplass er ikke nødvendigvis rasjonelt eller framtidsrettet. Man blir gjerne mer interessert i en slik lov først når noe har rammet ens egne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *